MORTGAGE SİSTEMİ TR.GG. WwW.MoRtGaGeSiStEmİ.Tr.Gg
"Türkiyenin en iyi mortgage sitesi" ...

 
Türkiyenin en iyi mortgage sitesi
MORTGAGE KONUT FİNANSMAN SİSTEMİ  
  Ana Sayfa
  Hakkımızda
  Ekibimiz
  Mortgage
  => Mortgage yasasının konut kredisine getirdikleri
  => Mortgage Birincil Piyasalar
  => Mortgage İkincil Piyasalar
  Konut Kredisi Faiz oranları
  Mortgage Yasası
  Galeri
  Haberler
  Yararlı Siteler-Siteni ekle
  Önemli Linkler
  Forum
  İletişim
  Ziyaretçi defteri
  Sayaç
  Sık sorulan sorular
  Chat Odası

-----KÜÇÜK EV EMLAK-----

Şirinevler Bölgesinde emlak alım satım, kiralama ve mortgage hizmeti veren bir şirketiz. Bizden gayrimenkul almanız durumunda bankalardan günün şartlarına en uygun faiz oranı ile kredinizi çıkartıyor. Tüm işlemlerinizi biz yapıyoruz. Zaten Bankada yetişmiş kadromuz ve tecrübemizle size en iyi hizmeti vermek ilkelerimizden biridir. Elimdeki parayla garimenkul alabilirmiyim diye bize danışın. Bakarsınız kendinizi evinizde oturuyor bulabilirsiniz. Güzel bir geliriniz varsa bir miktarda paranız varsa neden kirada oturuyorsunuz, gelin sizi ev sahibi yapalım.

-----KÜÇÜK EV EMLAK OFİSİMİZE GELMENİZİ BEKLİYORUZ. TEL-0212 652 76 86-----

::TC Kimlik No
::Vergi Kimlik No
::SSK Hizmet Dökümü
::İnternet Vergi Dairesi
::Motorlu Taşıtlar Vergisi
::Telefon Rehberi
::ÖSYM Sınav Sonuçları
::KPSS Sonuçları
::KPDS Sonuçları
::Diğer Sınav Sonuçları
::ÖSYM Sınav Takvimi
::Milli Eğitim Bakanlığı
::Üniversiteler
::Sağlık Bakanlığı
::Emekli Sandığı
::Ssk
::Adalet Bakanlığı
::Emniyet Genel Müdürlüğü
::Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
::Bakanlıklar
::Valilikler
::Belediyeler
::Kaymakamlıklar
::Silahlı Kuvvetler
::Sivil Toplum
::Elçilik - Konsolosluklar
::Avrupa Birliği
::K.K.T.C.
::Turizm
::Son Depremler

Mortgage İkincil Piyasalar

 


 

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ İKİNCİL PİYASA ÜRÜNLERİ
 
1-MENKUL KIYMET İHRACI
İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler (İTMK)
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler (VTMK)
2-MENKUL KIYMETLEŞTİRME
Konu Finansmanı Fonu – İpoteğe dayalı Menkul Kıymetler (İDMK)
Varlık Finansmanı Fonu – Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK)
 1- MENKUL KIYMET İHRACI :
     A - İpotek Teminatlı Menkul Kıymetler (İTMK)
     B - Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler (VTMK)
           A - İPOTEK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER (İTMK)
       İhraçcıların Genel yükümlülüğü niteliğinde olan ve oluşturulan teminat havuzundaki varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen borçlanma senetleridir.
           HANGİ KURULUŞLAR İTMK İHRAÇ EDEBİLİRLER?
       a – Bankalar (Katılım Bankaları dahil) ve İpotek Finansmanı kuruluşları (İFK), portföylerinde taşıdıkları kredi alacaklarını teminat göstererek İTMK ihraç edebilirler.
       b – Finansal Kiralama Şirketleri ve tüketici finansmanı şirketleri İTMK ihraç edemiyecektir.
           TEMİNAT HAVUZU,
       a – Yapı kullanma izni almış konut ve diğer gayrimenkuller üzerine ipotek tesis edilmek suretiyle teminat altına alınmış alacaklar,
       b – İkame varlıklar,
       c – Bunların riskten korunması amacıyla yapılan sözleşmelerden oluşur.
           TEMİNAT DEFTERİ,
            Kısaca, teminat havuzunda yer alan kıymetlerin yazılı ve elektronik ortamda izlendiği kayıt sistemidir.
            İKAME VARLIKLARIN NİTELİKLERİ,
        a – Devlet iç ve dış borçlanma senetleri
        b – Hazine Kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler
        c – Ekonomik işbirliği ve kalkınma teşkilatına üye ülkelerin merkezi yöntemleri ile merkez bankalarınca ihraç edilen menkul kıymetler ve bu kuruluşlarda tutulan mevduat
        d – Kurulca uygun görülen diğer varlıklar
            TÜREV SÖZLEŞMELER,
            Vadeli işlem, opsiyon, swap, ve benzeri sözleşmelerdir.
            İPOTEKLİ KREDİLERİN NİTELİKLERİ,
        a – Kredinin anapara ve faiz geri ödemelerinin ihraçcı tarafından ipotekle teminat altına alınması (1. derece ipotek)
        b – Kredinin teminatı olan gayrimenkulün TC sınırları içinde olması
        c – Gayrimenkulün yapı kullanma izni olması
        d – Kredi teminatı olan gayrimenkulün, kredi sözleşmesi boyunca en az kredinin nominal değeri kadar tazminat içerecek ve ihraçcıya tazminatı rehin alma hakkı verecek şekilde, depreme ve yangına karşı sigortalanması
        e – Mortgage kredilerinde, klasik konut kredilerindeki gibi hayat sigortası zorunlu olmayıp, DASK (Doğal Afet Sigortası) zorunludur.
        f – Kredinin vadesi geçmiş bir geri ödemesi bulunmaması
        g – Gayrimenkulun piyasa değerinin belirlenmiş olması gerekmektedir.
            İPOTEKLİ KREDİLERİN HESAPLANMASINDA DİKKATE ALINMADIĞI HALLER
        a – Bankaların donuk alacak niteliğindeki ipotekli krediler
        b – Konut Kredilerinin %75 ini aşan kısmı
        c – İpotekli Ticari Kredilerde Gayrimenkul değerinin %50 sini aşan kısmı dikkate alınmaz
            İPOTEK KONUSU GAYRİMENKULUN DEĞERLEMESİNİ KİM YAPAR,
        a – Lisanslı eksperler tarafından yapılır.
        b – Banka çalışanı olması halinde kredi verme yetkisi olan birim ve kişilerden bağımsız görev yapıyor olması zorunludur.
            TÜRKİYE DEĞERLEME UZMANLARI BİRLİĞİ,
        a – Tüzel kişiliğe haiz kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.
        b – Gayrimenkul değerleme uzmanlığı lisansına sahip olanlar hak ettikleri tarihten itibaren 3 ay içinde başvuru yapmak zorundadırlar.
            YATIRIMCILAR ADINA GÖZETİMİ KİM YAPAR ?
        a – Banka tarafından atanacak TEMİNAT SORUMLUSU
        b – Teminat sorumlusu BAĞIMSIZ DENETİM kuruluşudur. (SPK’nın denetimle yetkili kuruluşlar listesinde yer alan)
        c – Bağımsız Denetim kuruluşu 2 kişiyi temsilci olarak atar.
            TEMİNAT SORUMLUSUNUN GÖREVLERİ,
        a – Teminat defterindeki kayıtların kanun ve tebliğ hükümlerine uygun olarak tutulması, muhafaza edilmesi,
        b – İpotekli kredilerin, ikame varlıkların ve türev sözleşmelerin teminat defterine kaydedilmesi veya silinmesi taleplerini onaylar.
        c – En fazla haftada bir kere inceleme.
        d – SPK tarafından talep edilecek diğer görevleri yapar.
            YATIRIMCILARIN KORUNMASI AÇISINDAN DİĞER SINIRLAMALAR,
            İpotekli Ticari Kredilerin ve ikame varlıkların oranı %15 i aşamaz.
             İTMK’lar İTFA EDİLİNCEYE KADAR,
        a – Teminat varlıklar teminat amacı dışında tasarruf edilemez.
        b – Rehnedilemez.
        c – Başka bir borç için teminat gösterilemez.
        d – Kamu alacaklarının tahsili amacıyla dahi haczedilemez.
        e – İflas masasına dahil edilemez.
        f – Bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez.
              İTMK,
         a – Halka arz edilerek
         b – Halka arz edilmeksizin tahsisli olarak satılabilir.
               B - VARLIK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER (VTMK)
               İhraçcıların genel yükümlülüğü niteliğinde olan, alacaklar ve duran varlıkların teminatı altında ihraç edilen borçlanma senedidir.
               HANGİ KURULUŞLAR VTMK İHRAÇ EDEBİLİR ?
          a – Konut finansmanı kuruluşları ve İpotek Finansmanı kuruluşları (İFK), portföylerindeki her türlü varlık ve alacağı teminat göstererek VTMK ihraç edebileceklerdir.
         b – Proje halindeki konutlara verilen krediler VTMK’ya konu edilebilecektir.
 2 – MENKUL KIYMETLEŞTİRME
        A – Konut Finansmanı Fonu-İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler (İDMK)
        B – Varlık Finansmanı Fonu- Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler (VDMK)
             A - KONUT FİNANSMANI FONU,
        a – İhraç edilen ipoteğe dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla, ipoteğe dayalı menkul kıymet sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre oluşturulan malvarlığıdır.
        b – İnançlı Mülkiyet: Yatırım fonları inançlı mülkiyet esasına dayanır. İnançlı mülkiyet esasında fona inançlı olarak fon kurucusu sahiptir. Tasarruf sahipleri ise fonla ilgili muameleleri yapma yetkisini kurucuya verirler. Bu yetki devri fon içtüzüğü ile olur. Kurucu, fonu bu sözleşme (içtüzük) çerçevesinde ve tasarruf sahiplerinin haklarını koruyarak yönetmek/yönettirmek zorundadır.
             HANGİ KURULUŞLAR KONUT FİNANSMANI FONU KURABİLİRLER ?
              Konut finansmanı kuruluşları (Bankalar, finansal kiralama şirketleri, ve finansal şirketlerdir.
              FONUN TÜZEL KİŞİLİĞİ VARMIDIR ?
          a – Fonun Tüzel kişiliği yoktur.
          b – Kurucu her fon için 3 kişiden oluşan bir fon kurulu atar.
          c – Fon Kurulu üyelerinden en az 2’sinin bağımsız üye olması zorunludur.
               KFF VE İDMK,
               İpotekle teminat altına alınmış konut finansmanından kaynaklanan alacakların fortföye dahil edilerek menkul kıymetleştirilmesi amacıyla kullanılır.
                B – VARLIK FİNANSMANI FONU,
                İhraç edilen Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler karşılığında toplanan parayla, VDMK sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre oluşturulan malvarlığıdır.
                İPOTEK FİNANSMANI KURULUŞU (İFK)
          a -  Konut Finansmanından kaynaklanan alacakların devralınması, devredilmesi, devralınan alacaklardan oluşan varlıkların yönetimi ve alacakların teminat olarak alınması suretiyle kaynak temini amacıyla kurulan, sermaye piyasası kurumu niteliğine haiz anonim ortaklıklardır.
          b – BDDK’nın uygun görüşünün alınması ve SPK’nın izini ile kurulabilirler.
.

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

KÜÇÜK EV EMLAK  
 Create Your Custom MessageCreate Your Custom Message

 
Reklam  
   
Gazeteler  
 
.: Gazeteler :.

Hürriyet Sabah Milliyet
Star Cumhuriyet Radikal
Yeni Şafak Türkiye Gözcü
Akşam Zaman Posta
Sitene Ekle

 
Döviz kurları  
   
Hava Durumu  
 
 
Ziyaretçi sayısı  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Türkçe Arama Motoru, Site, Altyazı, Email Arama Motoru ve Portalı

Site Ekle Bu Site siteekle.info Arama Motorunda yer almaktadır. Kaliteli ve hızlı aramalar için www.siteekle.info 'yu denemelisiniz. Türk yapımı en büyük ve en hızlı arama motoru bu arama motorunda aradığınız her şeyi bulabilirsiniz: Son ziyaretçi gönderen üye sitelerimiz : odp NTV Haber dmoz sohbet mircnet chat kardelen script sezen aksu oyun site ekle radyo tatilde mircnet.org bunlardır. Aradığınız her şey'i bu arama motorunda bulabilirsiniz.Sohbet 24 - Sohbet www.sohbet24.net - www.mircnet.org kardelen Son ziyaret edilenler listesi ise: tahir aşk wptr radyo dinle istanbul dizin mirc link ekle site ekle site.name.tr pagerank100 sohbet radyo mırc sohpet yonja turk radyo ismail yk kız msn adresleri anasohbet muhabbet sevgi arkadaş anasohbet.com aşk sözleri sohbet super sohbet ereğli mirc aşk şiirleri mynet güzel sözler chatfox kapadokya forum dini sohbet kelebek islami sohbet arkadaş ircforumlari kilot Yar FM hepsi ve daha fazlası bu arama motorunda sizde sitenizi admin onayından sonra yayınlatabilirsiniz. Siteekle.info web sitelerini ücretsiz tanıtma aracıdır. site ekle komik oyunlar klavye kelebek bayan azdırıcı son hit yollayan web sitesi budur. Kuşadası Efes Selçuk Bodrum Aydın izmir çeşme didim Tatil onayla interaktif elektronik sigara konya chat ana sohbet wp tr penis büyütücü mirc Sohbet Odalarında Herkes Birlikte Eniyiyi Tararlar haber ekle

Dizin100.com

SiteEkle.Web.Tr

dizi